Kontakt

Lotus Siam Style

E-mail

info@masaze-lotus.cz

Najdete nás také na Facebooku

Lotus.thajske.masaze

Ing. Vlasta Bártová

Sokolovská 432, Chrudim 53701

IČ: 76360032

Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde


Všeobecné obchodní podmínky firmy LOTUS THAJSKÉ MASÁŽE

1. PreambuleTyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.masaze-lotus.cz, který je provozován Ing. Vlastou Bártovou, se sídlem Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 76 36 00 32. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje dárkových poukazů na masáže. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Definice: Prodávající
Prodávajícím je Ing. Vlasta Bártová, se sídlem Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 76 36 00 32. Tel: 777638181

Kupující: Kupujícím je spotřebitel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrzuji objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: info@masaze-lotus.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu.
4. Objednávka a uzavření SmlouvyKupující je oprávněn objednat zboží- dárkový poukaz- u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu..Toto přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný emailTyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř., který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5.Cena a platba. Ceny uváděné v e-shopu prodejce jsou konečnés DPH, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky: VISA, MASTERCARD
6. Dodací lhůta a podmínky dodání Po zaplacení vybraného produktu kupující ihned obdrží do svého e-mailu dárkový poukaz se specifickým kódem. Ten si může sám vytisknout.Platnost poukazu je vždy 3měsíce od data prodeje. Na danou službu je potřeba se vždy dopředu telefonicky objednat v jakékoliv pobočce firmy LOTUS, dle kontaktu na webu provozovatele

7. Reklamační řád Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách nebo nejlépe písemně na adresu info@masaze-lotus.cz. Do popisu závady, prosím, co nejpřesněji popište, o jakou závadu se jedná. Čím podrobnější informace od vás obdržíme, tím lépe se nám podaří reklamaci vyřídit. Nebo poštou:Poukaz zabalte, aby se nepoškodil při přepravě. Přibalte Reklamační list-popis závady- a doklad o koupi výrobku. Poukazs popisem reklamace pošlete na adresu: Ing. Vlasta Bártová, Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 76 36 00 32. V případě spotřebitele máme na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů. Tato lhůta běží v případě, že máme od Vás veškeré podklady. Většinou však reklamaci vyřídíme mnohem dříve.

8.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Lotus doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Lotusu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal .V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu f. Lotus případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit e-mailem na adresu info@masaze-lotus.cz,  příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.Rezervace

Provozovna Pardubice - Sladkovského

Rezervace: +420 725 470 478   (od 10 - 18h) po-pá

Virtuální prohlídka zde

Více informací zde

Provozovna Pardubice - Aquacentrum

Rezervace Lotus Spa: +420 778 030 565

(od 11 - 20:00h) po-ne


Více informací zde

Provozovna Hradec Králové

Rezervace: +420 778 013 300  (od 10 - 18h) po-so

Více informací zde

Provozovna Chrudim

Rezervace: +420 608 05 05 95 (od 10 - 18h) po-pá

Virtuální prohlídka zde

Více informací zde

Články / Aktuality

10.9.2021

Permanentka Zaplatíte 4000Kč získáte permanentku na masáže v hodnotě 6000Kč Při každé masáži se ...

masáž TOK SEN
7.9.2021

TOK SEN (thajská tradiční masáž) Tato thajská masáž se zaměřuje na tlakové body a energetické dráhy ...

Office Masáž
25.8.2021

Office masáží se rozumí rychlá masážní procedura uprostřed dne, která má za cíl zbavit stresu a ...

NOVINKA ZEŠTÍHLUJÍCÍ MASÁŽ
4.8.2021

ZEŠTÍHLUJÍCÍ MASÁŽ Kosmetický rostlinný masážní olej slimming obsahuje cenné přírodní látky, ...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.