Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy LOTUS THAJSKÉ MASÁŽE

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.masaze-lotus.cz, který je provozován Ing. Vlastou Bártovou, se sídlem Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 76 36 00 32.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje dárkových poukazů na masáže. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající
Prodávajícím je Ing. Vlasta Bártová, se sídlem Sokolovská 432, Chrudim, 53701, IČ: 76 36 00 32.
Tel: 777638181

2.  Kupující
Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrzuji objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: info@masaze-lotus.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu.


4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží- dárkový poukaz- u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu..Toto přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř., který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. Cena a platba

Ceny uváděné v e-shopu prodejce jsou konečnés DPH, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: VISA, MASTERCARD

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Po zaplacení vybraného produktu kupující ihned obdrží do svého e-mailu dárkový poukaz se specifickým kódem. Ten si může sám vytisknout.
Platnost poukazu je vždy 3měsíce od data prodeje.

Na danou službu je potřeba se vždy dopředu telefonicky objednat v jakékoliv pobočce firmy LOTUS, dle kontaktu na webu provozovatele

8. Reklamační řád

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách nebo nejlépe písemně na adresu info@masaze-lotus.czČlánky / Aktuality

Měsíční regenerační balíček
15.7.2021

Měsíční regenerační balíček 4x 1h tradiční 1600Kč 4x 1h olejová 2000Kč Permanentka na 4x masá ...

Mobilní masáže
30.10.2020

Objednejte si naše masáže na Vaše firemní večírky či narozeniny, svatbu

Rozvoz a výdej DÁRKOVÝCH POUKAZU
30.10.2020

Od pondělí 2.11. výdej dárkových poukazů v našich výdejních okénkách Pro Pardubice: Salon ...

EASY MASÁŽ
15.6.2020

1000Kč pro 2 za 1xh olejová masáž. Nabízíme Vám zvýhodněné ceny masáží ve večerních hodinách.

Thajské produkty v prodeji
13.11.2016

Novinka- thajské produkty v prodeji v Pardubicích a Chrudimi, thajský balzám, náplasti na bolest, ...

Slonečkové batůžky již v prodeji
13.11.2016

Slonečkové batůžky a tašky z nového zboží- ideální vánoční dárek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.